News

Alexander Bastrykin to hold personal reception in Naberezhnye Chelny

Alexander Bastrykin will hold personal reception of citizens on 6 September 2012 at 3 p.m.in Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan at the address: prospekt Syuyunbike, 69.

You can register for the appointment on 5 September by the phone 8(843) 221-74-14.